Jornades EducaTIC

Per què fer unes jornades Educatic?

L’aparició d’Internet ha propiciat un canvi d’era com ho va fer la impremta. Internet ha canviat la forma de relacionar-nos, la forma de viatjar, la forma de consumir. Poques àrees han quedat fora de la disrupció creada per Internet. Amb Internet han crescut noves tecnologies que han irromput en la nostra vida quotidiana d’una manera vertiginosa i sobre les quals sembla que encara no s’ha obert un debat social respecte a la seua domesticació.


L’aparició de qualsevol nova tecnologia com ara l’automòbil o la televisió condueix inevitablement, més tard o més prompte, a una regulació social o jurídica del seu consum. En el cas dels cotxes va obligar a la creació de codis de circulació, carreteres, semàfors, carnet de conduir. Tanmateix tot això va passar després d’un cert període de salvatgisme i caos en el seu ús. Probablement ens trobem en esta situació especialment amb el mòbil com a protesi tecnològica que fa més sinèrgia amb Internet.


Per tant, és el moment de començar a parlar de l’ús i de l’abús, de la convivència tecnològica o de la llibertat tecnològica, de les addiccions i les oportunitats.


Este debat, però, s’ha obert de manera inicial als mitjans de comunicació i el seu abordatge és competitiu. Internet és el principal competidor dels mitjans convencionals per la qual cosa el debat sempre apareix esbiaxat. Les institucions muncipals sempre més àgils i pròximes al ciutadà poden ser pioneres en oferir un espai de debat i visibilitat per iniciatives tencológiques positives i generacionals fet per nadius digitals oferint una visió alternativa a la que constituiex el paradigma dominant en el món adult.

Es tracta de tendir ponts entre els apocaliptics i els integrats respecte a les noves experiències tecnològiques.


Per què per a joves?

Totes les persones -del primer món- hem vist com la nostra vida quotidiana era invadida per les pantalles i la tecnologia. Tanmateix hi ha persones que s’han hagut d’adaptar però tenen models de comparació respecte a uns altres moments històrics. Els i les joves han hagut de nàixer i crèixer directament sense referències generacionals. Històricament el procés d’aprenentatge era un procés de transferència generacional que ara no és possible. De fet en moltes ocasions els més joves de la casa dominen software que els més majors desconeixen (és el cas de Discrush per exemple). Tanmateix, tampoc hem d’oblidar que els més majors acumulen experiències vitals que els permeten adoptar posicions més prudents davant les situacions. És obvi que la infància i la joventut es caractertitzen per una absència en la captació dels riscos. Aprendre a ser prudent o previngut és un treball que forma part del procés de maduració. Per això focalitzar en els més joves permet arribar a tota la societat a través de l’element més dèbil de la cadena generacional.


Per què per a famílies?

La tecnologia ha invadit l’espai personal amb l’aparició del fenòmen de la pantalla individual i la mobilitat. Les famílies s’han trobat desbordades per oferir pautes de convivència amb la tecnologia i en la tecnología. Cal oferir una perspectiva no apocalíptica ni prohibicionista ja que este procés de domesticació tecnològica no tindrà camí de tornada. Les persones hem de saber conviure amb la tecnologia i restablir les prioritats d’acord amb els nous elements.


Objectius generals

 • Encetar un debat obert a la societat sobre el paper de la tecnologia en les nostres vides.

 • Educar la mirada crítica respecte als nous fenòmenos audiovisuals.

 • Visibilitzar l’ús del valencià en espais virtuals.

 • Oferir pautes de comportament amb la tecnologia en els usos socials.

 • Oferir cobertura pedagògica a fenòmens que no aconsegueixen entrar en els àmbits formals del currículum educatiu.

 • Obrir camins d’inclusió social per a grups socials nous i minoritaris.

Objectius específics

 • Analitzar els riscos i els beneficis del fenòmen youtuber i dels videojocs.

 • Analitzar els riscos i els beneificis de la tecnologia en les aules i el canvi de paradigma pedagògic. Ensenyar informació o ensenyar la manera de buscar-la?

 • Preparar i visibilitzar lideratges generacionals.

 • Reunir famílies en conversa sobre tecnologia i afavorir la comprensió intergeneracionals.

METODOLOGIA

 • Expositiva. Ara per ara no tenim claus definitives respecte a com afecten molts fenòmens. D’alguna manera sabem que hi ha trastorns de conducta relacionats amb la tecnologia però no tenim suficient bagatge experimental per saber moltes coses. Per això, les jornades aborden els temes d’una manera expositiva i no prescriptiva.

 • No paternalista. Igualitària des del punt de vista generacional.

 • Dialèctica. Perquè considerem la conversa i l’intercanvi de punts de vista la millor manera d’aprendre i construir consensos socials sobre la tecnologia.

 • Experiencial. Oferir directament la possibilitat de començar a ser youtubers aprofitant els coneixements de zona cega, és a dir, aquells que no es saben que es tenen.

 • Igualitària. Amb perspectiva de gènere, intergeneracional i inclusiva de la diversitat intel·lectual.

 • Perspectiva àmplia del fenòmen tecnològic tant convencional i majoritària (dimensió quantitativa) com social alternativa (dimensió qualitativa)

PRIMERA SESSIÓ. Dos espais simultanis de treball.

Menuda familia

10,15 Educació per a la tecnologia. La tecnologia ha d’estar o no dins dels centres educatius? És un arma per ensenyar o un arma de distracció? Control parental, gestió parental, autonomia tecnològica i llibertat tecnològica.

11,30 Descans.

12,00. Conversa Oberta sobre consum responsable de videojocs, pantalles i youtubers.


Mamilia menuda

10,15 Influencers Academy. Persones entre 12 i 20 anys. Taller de guió, actuació, edició de vídeo.

11,30 Descans.

12, 00: Focus Group sobre ús de les xarxes socials. Fes un pla per a tindre followers. Aprenent cultura i marqueting digital.


SEGONA SESSIÓ. Dos espais simultanis de treball.

Menuda família

16.30 h: Conversa oberta: Influencers.

17.30 h: Temps lliure.

18.00 h. Conversa Oberta: Entenent les noves xarxes socials i el seu ús. Instagram i TikTok

Família menuda

16,30 h: Dinàmica de grup: Decodificant els influencers

17,30 h: Temps lliure.

18.00 h. Campionant de Gaming i E-sports.

NECESSITATS MATERIALS

 • Sala amb capacitat per 20 persones amb projector i sistema de so.

 • Sala amb capacitat per 100 persones amb projector i sistema de so.

 • Wifi potent per 50 persones.

 • Espai obert per 50 persones.